سیاستهای رقابتی ما نمایانگر ظرفیت گروه برای ایجاد ارزشها از طریق رشد بلند مدت ، پایدار و با سود منطقی میباشد. بسیاری از شرکتهای معتبر ، محصولات خود را در بازار ما عرضه مینمایند که خود بازار را به رقابتی شدن سوق میدهد.
هر تجارتی ، بزرگ یا کوچک ، احتیاج به مزیتهای رقابتی دارد تا بتواند خود را از دیگران متمایز نماید. در دنیای تجارت تهاجمی خصوصا در اقتصاد امروزی ، هر مزیتی برای رساندن تجارت شما به صدر صنعت خود میتواند به عنوان فاکتورمهمی به شمار آید. به دست آوردن مزایای رقابتی نیازمند برنامه ریزی استراتژیک ، تحقیقات گسترده و مداوم و سرمایه گذاری مناسب در رشته بازاریابی میباشد.
هر روزه تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطی در جهان ما در حال تغییر میباشد. در عصر اقتصاد پیچیده ، چالشهای اجتماعی و زیست محیطی ، نوآوریها و نحوه استفاده از آنها میتواند کلید موفقیت برای گروه ما باشد. شواهد امر نمایانگر آن است که برای رقابتی شدن و به حداکثر رساندن بازگشت سرمایه گذاری بر روی نوآوریها و تکنولوژیهای مدرن ، میبایستی تجارت خود را با در نظر گرفتن توانمند سازی کلیدی گسترده تدارک دید.
ما این توانایی را داریم تا کالاها و خدماتمان را مطابق با استاندارد کیفی کشور خود و بازارهای جهانی و با قیمتهای رقابتی عرضه نمائیم . با در نظر گرفتن کلیه رقبا به همراه کیفیتها و قیمتهای گوناگون ، ما توانایی به دست آوردن سهم بازار مابین 10 تا 25 درصد برای انواع کالاهایمان را داشته ایم.