استراتژی بازاریابی دارای هدف بنیادی افزایش فروش و دستیابی به مزایای بازار رقابتی پایدار میباشد. استراتژی بازاریابی ما شامل تمامی عملیات اساسی و بلند مدت بازاریابی که در ارتباط با آنالیز موقعیتهای استراتژیک گروه ما و ایجاد روشها ، ارزشیابی و انتخاب استراتژیهای بازار محور و در نهایت همگامی با اهداف بازاریابی گروه میباشد.
با سعی و کوشش بنیانگذار گروه ما آقای یثربی و همکاران ایشان، ما توانسته ایم در حدود 500 مشتری بسیار مهم از صنایع غذایی و دارویی کشور برای خود فراهم آوریم. ما در نظر داریم این تعداد را برای سال بعد به 600 و برای سال 2020 به 1000 افزایش دهیم و روابط خوب خود را با تمامی شرکتهای فعال در زمینه های فعالیتمان در ایران نگه داریم. استراتژی بازاریابی روشی است که میتواند اجازه دهد تا سازمان ما منابع محدود خود را بر روی فرصت ها ی بازار برای افزایش فروش و به دست آوردن مزایای بازاریابی پایدار قرار دهد.
ایجاد یک استراتژی برای سیستم بازاریابی در کار تجارتی ما امری حیاتی میباشد که بدون آن تمامی تلاشهایمان برای جذب مشتریان نا کارآمد و یا اتفاقی خواهد بود. تمرکز استراتژی ما بر روی حصول اطمینان از برخورداری کالاها و خدماتمان از برآورده ساختن احتیاجات مشتریانمان و برقراری ارتباط تجاری بلند مدت با آنان می باشد. برای نیل به این هدف، ما احتیاج به ایجاد یک استراتژی انعطاف پذیر داریم که بتواند پاسخگوی تغییرات در خواسته ها و تقاضاهای مشتریانمان باشد. همچنین ممکن است بتواند به ما در شناسایی بازارهای جدید مورد هدفمان کمک نماید. هدف از استراتژی بازاریابی ما شناسایی و برقراری ارتباط با منافع تجاریمان می باشد که به بازارهای هدف ارائه میگردد. به محض طراحی و اجرای استراتژیمان، میبایستی بر روی تاثیرات آن نظارت کافی داشته باشیم و در صورت نیاز تنظیمات لازم را برای رسیدن به موفقیت انجام دهیم.