شیر پودر شده و یا شیر خشک

1-کاهش قیمت تمام شده بدون کاهش کیفیت مورد انتظار:

در بسیاری از محصولات غذایی بحث تامین ماده خشک جهت بهبود بافت و حجم و عطر و طعم و … انجام می گیرد . ولیکن کیفیت این نوع محصولات که خاصه ایران عزیزمان است و معمولا در بین تولیدکنندگان خارجی شیرخشک محموله فرموله دیده نمی شود ، بسیار حائز اهمیت می باشد.

قطعا مهمترین فرمول تولید این نوع محصولات حاصل اختلاط شیرخشک بدون چربی با درصد پروتئین استاندارد (حداقل 31%) و پودرآب پنیر می باشد و کیفیت این 2 جز تاثیر اساسی در کیفیت نهایی دارد و توجه مصرف کننده بیشتر به این مسئله است که وقتی شیرخشک فرموله را جایگزین شیرخشک استاندارد و جهت کاهش قیمت تمام شده می نماید از لحاظ کیفیت نهایی محصول دستخوش افت نگردد.

مثلا خیلی شور نشود یا از نظر کیفیت پروتئینی دچار مشکل نگردد . با توجه به تمام موارد مذبور شیرخشک فرموله ما بدلیل استفاده از اجزاء باکیفیت نه از لحاظ درصد پروتئین بلکه از نظر عطر و طعم و خواص عمل کنندگی بسیار شبیه شیرخشک استاندارد می باشد.

مواردی چون درصد اسیدلاکتیک ،ذرات سوخته ، بارمیکروبی ، عطر و طعم و رنگ در حد استاندارد بوده و مصرف کننده را دچار مشکل کیفی نمی نماید ولی از لحاظ قیمت تمام شده بسیار موثر می باشد.

2-افزایش قابلیت تغذیه ای شیرخشک با افزودن پودرآب پنیر به آن جهت تولید شیرخشک فرموله:

همانطور که میدانید جزء پودر آب پنیر افزوده شده جهت تولید شیرخشک فرموله حاوی مقدار قابل توجهی لاکتوز و درصدی پروتئین محلول شیر می باشد که هردو خواص تغذیه ای قابل توجهی دارند . البته صرف نظر از بحث حساسیت افراد مبتلا به عدم تحمل لاکتوز که قطعا می بایست طبق قوانین بین المللی روی لیبل محصولاتی که از این دست ترکیبات استفاده می نمایند، این مورد نوشته شده باشد، ولی در کل بحث خواص تغذیه ای این نوع شیرخشک بسیار بیشتر از شیرخشک استاندارد می باشد . توصیه ما این است که در محصولاتی که خیلی بحث درصد پروتئین کل وابسته به مقدار آن در شیرخشک نمی باشد، برای رسیدن به 2 مبحث کاهش قیمت تمام شده و افزایش خواص تغذیه ای آن از شیرخشک فرموله ها استفاده نمایند.

3-قابلیت تنظیم درصدهای پروتئین برای مصارف مختلف صنایع غذایی:

قطعا در بسیاری از محصولات صنایع غذایی طبق استانداردهای تعریف شده قبلی نیاز به درصدهای پروتئینی مختلف می باشد که با استفاده از شیرخشکهای فرموله با درصدهای مختلف قابل تنظیم دستیابی به تنوع محصولات راحت تر و عملیاتی تر خواهد بود.

شیر خشک

پارامترها حد قابل قبول
آنالیز فیزیکو شیمیایی حد استاندارد
بافت یکنواخت
رنگ سفید خامه ای
طعم و مزه طبیعی
رطوبت 5% حداکثر
چربی شیر 1.5% حداکثر
اندیس حلالیت 1 ml حداکثر
مقدار ذرات سوخته میلی گرم15 حداکثر ,دیسک B
در صد اسیدیته قابل تیتر (بر حسب اسید لاکتیک) 0.17
خاکستر 7.6 – 8.2%
لاکتوز 45-55%
پروتئین 31% حداقل
آفلاتوکسین ام 1 1 ppb حداکثر
آنالیز میکروبی حد استاندارد
شمارش کلی میکروارگانیسم ها 100000/g حداکثر
کلی فرم ها 10/g حداکثر
اشرشیا کلای منفی
استافیلو کوکهای کوآگولاز مثبت منفی
فلزات سنگین حد استاندارد
سرب پی پی ام0.02 حداکثر
آفت کش ها منفی