یک استارتر فرایند تخمیر ( که در مکاتبات به سادگی انرا استارتر مینامند و بعضی مواقع یک مادر هم نامیده میشود ) یک تدارک برای کمک به شروع فرایند تخمیر در تهیه انواع غذاها و نوشیدنیهای تخمیری میباشد . استارتر یک محیط میکروبیولوژیکی میباشد که در عملا فرایند تخمیر را انجام میدهد . این استارترها معمولا شامل یک محیط کشت مانند غلات ، دانه ها ، میعانات مغذی که به خوبی به وسیله میکرواورگانیسم ها برای فرایند تخمیر جاسازی گردیده میباشند .

این استارترها با استفاده از یک محیط کشت و مجموعه هایی از باکتریها و قارچها شکل گرفته است . میکرو اورگانیسمهایی که در تهیه استارترها استفاده میگردند شامل انواع باکتریها و قارچها ( مخمرها و کپکها ) :
Rhizopus, Aspergillus, Mucor, Amylomyces, Endomycopsis, Saccharomyces,Hansenula anomala, Lactobacillus, Acetobacter, و غیره میباشند . انواع محیطها دارای انواع مواد فعال در استارتر میباشد و اغلب در حالت میکروفلورا ی مخلوط هستند .
( منبع : ویکی پدیا )

در یک محیط کشت پنیر چه چیزی وجود دارد ؟
اولین قسمت از ساخت پنیر عمل آوردن شیر میباشد . در این فرایند ، قند شیر تبدیل به اسید لاکتیک میگردد . سازندگان پنیر از استارتر برای کنترل فرایند عمل آوری استفاده مینمایند . از محیطهای کشت مشابه برای شیر گاو ، بز و گوسفند استفاده میگردد .

محیط کشت مزوفیلیک چیست ؟
محیط کشت مزوفیلیک در حرارت 50 تا 108 درجه فارنهایت رشد میابد که بهترین نتیجه دردرجه حرارت 77 تا 86 درجه فارنهایت به دست میآید . محیط کشت MA پایه محیط کشت مزوفیلیک اسید لاکتیک میباشد . این یکی از پر مصرف ترین محیطهای کشت برای تولید پنیرهای چدار ، کالبی ، مونتری جک و کاتیج میباشد .

محیط کشت اسید لاکتیک چیست ؟
از آن به عنوان یک نگهدارنده طبیعی استفاده میگردد . شکری که برای به وجود آوردن این اسید لاکتیک استفاده میگردد میتواند از چغندر و یا دکستروز مشتق گردد . محیط کشت اسید لاکتیک از گندم و یا لبنیات مشتق نمیگردد و شامل هیچگونه شیر و یا پروتئین شیر نمیباشد .

تامین کنندگان ما : ما استارترهای مورد نیاز خودمان را اکثرا از کشورهای بلغارستان و ترکیه وارد مینمائیم.
بازار مصرف ما : بازار فروش ما در ایران اکثرا لبنیاتی ، گوشتی ، نان و غیره میباشد.
مقررات : واردات استارتر به ایران در صورت دریافت مچوزهای لازمه از وزارت بهداشت و بازرگانی مجاز میباشد. البته کلیه مشخصات کالاهای وارداتی میبایستی مطلقا مطابق با مشخصات اعلامی از طرف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد در غیر اینصورت محموله به وسیله گمرک بندر ورودی غیر قابل ترخیص اعلام میگردد.

استارتر

پارامترها حد قابل قبول
آنالیز فیزیکو شیمیایی حد استاندارد
تولید گاز
طعم +++
فعالیت پروتئولیتیک +++
ویسکوزیته +
اسیدیته PH:4.50+0.15
اسیدیته نهایی +++
آنالیز میکروبی حد استاندارد
کلی فرم 10 cfu/g حداکثر
کپک و مخمر 10 cfulg حداکثر
استافیلو کوکوس اورئوس 10 cfu/g حداکثر
سالمونلا منفی در 25 گرم
لیستریا منفی در 25 گرم