به اسم حمایت از کالای داخلی مدل اقتصاد شوروی را پیاده نکنید

1397-2-6 11:44:22 +00:00

به اسم حمایت از کالای داخلی مدل اقتصاد شوروی را پیاده نکنید اقتصاد > اقتصاد کلان - ایلنا نوشت: رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه امیدواریم به اسم حمایت از کالای داخلی مدل اقتصاد شوروی را پیاده نکنند،گفت: برای حمایت از تولید ملی باید موانع را از سر راه تولید کننده برداریم که یکی از آن‌ها تامین امنیت اقتصادی است. مسعود خوانساری در خصوص وضعیت اقتصادی کشور و التهابات بازار ارز گفت: امسال سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است اما باید مراقب باشیم که این حمایت به سمتی نرود که مانند اوایل انقلاب مرز‌ها را ببندیم و [...]